• Sigmund Oksefjell inn i fylkestinget på personstemmer
  av Torkelsen, Jan H., 25.06.08

  Sigmund Oksefjell inn i fylkestinget på personstemmer

  Les mer
 • Beinhard kritikk mot statsministerens håndtering av regionreformen
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.07

  Oddvar Skaiaa ny leder av Agderrådet

  Før helgen ble det klart at fylkesvaraordfører Oddvar Skaiaa (KrF) fra Aust-Agder fylkeskommune blir...

  Les mer
 • av admin, 10.12.07

  Private arkiv - Vest-Agder fylkeskommune inviterer til samarbeid

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 06.12.07

  Sørlandets Europakontor - forlengelse av prosjektperioden til 30.juni 2008

  Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget tar til etterretning at prosjektperioden for Sørlandets...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 04.12.07

  Christian Eikeland fra Søgne interpellerer i fylkestinget. Han ber rådmannen gjennomføre konsekvensanalyser ved fremtidige endringer av skolestrukturen i Vest – Agder

  Er fylkesordføreren tilfreds med den manglende konsekvensanalysen i forkant av sammenslåingen til KK...

  Les mer
 • av admin, 03.12.07

  Fotobevaring i Vest-Agder et forsømt område

  Det mangler en fullverdig og forsvarlig lagring, sikring og tilgjengeliggjøring av den store...

  Les mer
 • av admin, 27.11.07

  Ny hovedtannklinikk for Søgne og Songdalen i Brennåsen

  For å gi et best mulig tannhelsetilbud til det prioriterte klientell i kommunene Søgne og Songdalen,...

  Les mer
 • KS mener rammene i Nasjonal Transportplan må økes med 45 prosent eller mer
  av admin, 26.11.07

  Felles fylkesstyre for KS i Agder

  På KS’ fylkesmøtet i forrige uke ble det valgt ett felles fylkesstyre for KS i Agder-fylkene....

  Les mer
 • av admin, 23.11.07

  Fylkeskommunal deltakelse i Hydrogenknutepunkt Agder

  Vest-Agder fylkeskommune er positive til etablering av hydrogenfyllestasjoner i Agder gjennom...

  Les mer

Reiser spørsmål om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og vennskapsavtaler

Til det kommende fylkestingsmøtet 11. desember reiser Frps representant Anne Hove Sunnarvik en interpellasjon til fylkesordfører Thore Westermoen om fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid og...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.07

Økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune 2008 - 2011

I forordet til økonomiplanen skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft blant annet: Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse til arbeidslivet i vår landsdel. Det gjør...

av Peersen, Tor, 20.11.07

Historien til Marna Motorfabrik i Mandal tas vare på

Høsten 2006 og våren 2007 utarbeidet Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter på initiativ fra Vest-Agder fylkeskommune en kulturhistorisk dokumentasjonsrapport. På møte 26. februar 2007 mellom...

av Peersen, Tor, 19.11.07

Førstehjelpstilskudd til operasjonsskadet kristiansander?

-Heidi Sakkestad fra Kristiansand fikk ansiktet ødelagt etter flere kjeveoperasjoner i Arendal og Bergen, skriver fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe innledningsvis i en interpellasjon til...

av admin, 31.10.07

Jørg Magne Hadland ny leder for fylkeslandbruksstyret

I hvert fylke skal det være et statlig fylkeslandbruksstyre på sju medlemmer med varamedlemmer. Disse skal velges av fylkestinget for den fylkeskommunale valgperioden. Fylkestinget valgte i dag...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.07

Ni nye av elleve representanter i hovedutvalg for kultur og utdanning

Når hovedutvalg for kultur og utdanning møtes til sitt første møte i Lyngdal 18. oktober er det et betydelig nytt utvalg som trer sammen. Kun Olav Haavorstad (KrF) og Anne Hove Sunnarvik er med fra...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Kunst og kultursamarbeid med Robin Island Museum

Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å gjøre følgende vedtak Fylkesutvalget bevilger kr. 100.000 til gjennomføring av ABAZOBI, kunstsamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge i 2008. Prosjektet...

av Peersen, Tor, 10.10.07

Frank Aarebrot herset med sentraliseringsutviklingen i Norge

Da professor og valgekspert Frank Aarebrot holdt inspirasjonsforedrag for det nyvalgte fylkestinget i går kom han med sterke utfall mot statlige myndigheters stadige sentraliseringsiver. -I...

av admin, 10.10.07

Tre nye medlemmer i fylkesutvalget

av Torkelsen, Jan H., 10.10.07

Den politiske lederkabalen er løst

Det har vært gjennomført møter blant partirepresentanter etter at resultatet fra fylkestingsvalget forelå. Etter møtene er det klart at det legges opp til at Thore Westermoen (KrF) blir fylkesordfører...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Nytt fylkesting godkjent av fylkesvalgstyret

Fylkesvalgstyret godkjente i dag valgoppgjøret til fylkestingsvalget i Vest-Agder. Av 13 partier som stilte valglister blir ni representert i det nye fylkestinget. I det nye fylkestinget blir 19 av 35...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Odd A Salvesen tar Pensjonistpartiets plass i fylkestinget

Da grovtellingen etter fylkestingsvalget var klar fikk Pensjonistpartiet et mandat i det nye fylkestinget. Etter at kandidatstemmene fra Kristiansand nå er talt opp og lagt inn i valgoppgjøret er det...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Beste fremmøte på langt tid ved fylkestingsvalget

Det er nå klart at valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget i Vest-Agder er den høyeste på lenge. En må helt tilbake til 1991-valget for å finne et høyre fremmøte. Den gang var fylkespolitikken i...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.07

Ikke omtelling for fylkestingsvalget i Vest-Agder

Det er oppdaget tellefeil i tre av fire kommuner i Rogaland som benytter samme opptellingssystem. Det samme firmaet som har levert datasystemet til disse kommunene har levert systemene til sammen 170...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.07

Økt valgdeltakelse ved fylkestingsvalget i Vest-Agder

Mange spådde før høstens kommune- og fylkestingsvalg at valgdeltakelsen ville bli lavere enn noen gang. Nå viser resultatene at det gikk motsatt vei med en oppgang i både fylkestingsvalget og i...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.07

KrF størst i fylkestingsvalget i Vest-Agder

av Torkelsen, Jan H., 11.09.07

Krav om at velger må legitimere seg for å kunne avgi stemme

Fra statsråd Åslaug Haga har vi mottatt en henstilling sendt til alle fylkeskommuner og kommuner om å informere velgerne om legitimasjonskravet ved valghandlingen. Statsråden er opptatt av at alle med...

av Peersen, Tor, 27.08.07

Økt innsats for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne

Det gjøres mye bra og mange statlige virksomheter har ansatt medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Men vi må gjøre mer. For selv om vi ser noen positive resultater, går det for smått.

av Peersen, Tor, 08.08.07

Miljøverndepartementet opprettholder strenge vilkår for leteboring utenfor Farsund

Miljøverndepartementet har foretatt en samlet vurdering av klagen på SFTs tillatelse i forbindelse med leteboring ved Loshavn utenfor Farsund. Vedtaket opprettholdes, men med skjerpede krav til...

av Peersen, Tor, 07.08.07

Offentlige innkjøp: Energieffektivitet blir plikt

Alle offentleg innkjøp av kontorutstyr skal følge strenge krav om energieffektivitet, leser vi på hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund. Med en ny EU-forordning blir energieffektivitet for første...

av Peersen, Tor, 01.08.07

Farsund kommune gir ikke opp Lista Flyplass

Av Farsunds Avis fremgår i dag at formannskapet i kommunen enstemmig har bevilget en million kroner for å holde flyplassen operativ for en periode av inntil ett år. Det er en forutsetning for...

av admin, 25.07.07

Regnet faller i tråd med rekordene. Sørlandsbadet regner med gjest nr 100.000 allerede torsdag, fremgår det av Stvanger Aftenblads webside i dag

Da Sørlandsbadet åpnet dørene 1. februar i år, hadde vi som mål å nå 90.000 besøkende i løpet av hele året. Nå har vi passert 98.000 besøkende, og allerede torsdag regner vi med å få gjest nummer...

av admin, 24.07.07

Om reklame og bærbar PC i skolen

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Av Kunnskapsdepartementets hjemmeside fremgår at dette innebærer lovregulering av reklame i skolen og innføring av ansvar for...

av Peersen, Tor, 18.07.07

Fylkesordførerens innlegg på dagens folkemøte om trafikk og trafikkofre - veien og livet

Mange som er opptatt av trafikksikkerhet og ikke minst pårørende av trafikkdrepte var invitert til saklig dialog mellom pårørende, fagpersoner og politikere om hvordan hindre flest...

av Peersen, Tor, 17.07.07

Vest-Agder museet til Odderøya

av Peersen, Tor, 14.06.07

Sikkerhet på sjøen for fritidsbåter

Fylkesrådmannen tar initiativ for å styrke sikkerheten. Hun legger saken fram for hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø den 13. juni og tilrår følgende vedtak:   NSM-utvalget ser med...

av Peersen, Tor, 12.06.07

Viktig nasjonal konferanse for funksjonshemmedes interesser

I dag ble en bredt anlagt nasjonal konferanse for ledere og sekretærer for fylkeskommunenes råd for funksjonshemmede avsluttet i Kristiansand. Vest-Agder fylkeskommunes råd for funksjonshemmede ved...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.07

Vil styrke dialogen mellom ungdom og politiske partier

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil være med å videreføre arbeidet med prosjektet ”Ung Agenda”. Fylkeskommunen vil sammen med KS Agder og Aust-Agder fylkeskommune dele på...

av admin, 05.06.07

Vest-Agder fylkeskommune er vertskap ved fylkeseldrerådenes landskonferanse

Leder av Vest-Agder fylkeseldreråd, tidligere fylkesordfører Niels-Otto Hægeland inviterer landets fylkeseldreråd til konferanse på Radisson SAS Caledonien hotel i dagene 21.- 23. mai. Et sentralt...

av admin, 15.05.07

Enige om å satse på jernbane

Fylkesordfører Thore Westermoen: Frakt av varer og gods på jernbane framfor på vei vil spare både miljøet og bidra til at antall ulykker på veiene kan reduseres kraftig. Både regionspolitikerne,...

av Peersen, Tor, 03.05.07

Global framtid - tilskudd til næringsutvikling for innvandrere

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Vest-Agder fylkeskommune gir et tilskudd på Kr. 300 000,- (Kr.100 000,- per semester) til pilotprosjektet Global Future....

av Peersen, Tor, 30.04.07

Landsskytterstevnet i 2009 til Evjemoen

Fylkesrådmannen Tine Sundtoft anbefaler å bevilge kr. 300.000.- til oppussing av Evjemoen skytebane i forbindelse med landskyttersetvnet i 2009. Hun forutsetter i saksframlegget at Aust-Agder...

av Peersen, Tor, 19.04.07

Videre planarbeid for Søgne videregående skole

Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 12. april 2007 til at hovedutvalg for kultur og utdanning og fylkesutvalget treffer sllikt vedtak:   Konklusjonene i Søgne-utvalgets innstilling legges til...

av Peersen, Tor, 17.04.07

Fristen for innlevering av valglister til fylkestingsvalet 2007 er ute.

Den 31. mars 2007 kl. 2400 var den endelige fristen for innlevering av valglister for deltakelse i fylkesingsvalget 2007. Ved fristens utløp var det rettidig innkommet følgende 13 valglister:

av Peersen, Tor, 02.04.07

Tilskudd til prosjekt "Kvinnebygg AS" - kvinners yrkesdeltakelse - en ressurs for Agder

Prosjekt  Kvinnebygg AS  retter seg mot kvinner i tjenesteytende næringer, på tvers av offentlig og privat sektor. Det bygger konklusjonene fra et forprosjekt utført av Agderforskning, (Jf....

av Peersen, Tor, 29.03.07

Utkast til endring av lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasserer - høring

Med medieoppslag om besøket og foredraget i Kristiansand av tidligere visepresident i USA, Al Gore friskt i minnet, henleder vi i dag oppmerksomheten på gårsdagens melding fra Miljøverndepartementet...

av Peersen, Tor, 16.03.07

Erik Müller topper SV’s liste til fylkestingsvalget

SV holdt årsmøte i helgen og valgte representantene som skal stå på listen til fylkestingsvalget i september. Partiet har fire representanter i fylkestinget denne perioden. Disse fire topper også...

av admin, 12.03.07

Tilskudd - grunnutbedring for ny offshorerettet industribedrift - Kvinesdal kommune

Fylkesrådmann Tine Sundtoft rår til at fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune bevilger Kvinesdal kommune et tilskudd inntil maksimalt kr. 2.000.000,- fra fylkeskommunens budsjett til næringsformål...

av Peersen, Tor, 08.03.07

Assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen rår fylkesutvalget til å treffe slikt vedtak: Handlingsplanen for forebyggende medisin ved Sørlandet Sykehus HF er et viktig bidrag til det helsefremmende...

av Peersen, Tor, 06.03.07

Justisminister Knut Storberget og politisk rådgiver Eirik Øwre Thorshaug besøker Vest-Agder tirsdag 27. februar.

”Sørlandet der du får overskudd til å skape” et er vårt nye motto. Det skal si noe om en dynamisk og optimistisk landsdel, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i dag ønsket velkommen til KrF’s...

av Peersen, Tor, 27.02.07

Hanne Harlem utpekt som styreleder i Helse Sør-Øst RHF

Ifølge Kommunal- og regionaldepartementets hjemmesid er tidligere justisminister Hanne Harlem utpekt som styreleder Helse Sør-Øst. Hanne Harlem er 42 år, bosatt i Oslo. Hun er utdannet jurist, har...

av Peersen, Tor, 22.02.07

Sentrale tiltak i stortingsmelding 16 (2006-2007) - tidlig innsats for livslang læring

I dagens pressemelding fra Kunnskapsdepartementet understreker statsråden at målet med tiltakene i stortingsmeldingen er å lage et opplæringssystem som skal gi alle elever nødvendige grunnleggende...

av Peersen, Tor, 15.02.07

Den gamle nettportalen Odin er død - regjeringen.no leve

Pressemedling fra Fornyings- og administrasjonsdepartetmtentet 12. dm. slår fast at den gamle nettportalen Odin er blitt historie.   Ifølge fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys...

av Peersen, Tor, 14.02.07

Kjøp av klimakvoter i Vest-Agder fylkeskommune?

Representanten Dag Vige (V) interpellerer om "kjøp av klimakvoter" og eventuelt andre tiltak for å redusere utslipp av "fylkeskommunale klimagasser."   Fylkesordføreren vil besvare interpellasjonen...

av Peersen, Tor, 12.02.07

"Porto Franco - Kristiansands kulturelle frihavn"

Fylkesrådmannen fremmer nå forslag om å arbeide videre med "Frihavn-prosjektet" og at hovedutvalget oppnevner en person som politisk representant fra Vest-Agder fylkeskommune i styringsgruppa for...

av Peersen, Tor, 01.02.07

Navnet på sammenslåtte skolen på Gimle blir trolig Kristiansand katedralskole, Gimle, populært;"Katta"

Fylkesrådmannen fremmer nå forslag til navn etter at sammenslåingen av skolene på Gimle er et faktum. Saken forelegges hoveduvalget for kultur og utdanning 15.2. og fylkesutvalget 13.mars i år.

av Peersen, Tor, 31.01.07

Fylkeskommunen er 170 år gammel

av Peersen, Tor, 24.01.07

Fylkesordfører Thore Westermoen med harde utfall mot regjeringen

Fylkesordføreren kommer med harde utfall mot den rødgrønne regjeringens politikk med hensyn til private skoler, leser vi i Farsund Avis 22. januar. Uttalelsen kom da han åpnet kunstutstillingen på...

av Peersen, Tor, 23.01.07

Salg av klimakvote over disk?

I en pressemelding 3. januar 2007 fra Samferdselsdepartementet fremgår at departementet har bevilget kr. 200.000.- til Norges Naturvernforbunds nettside ”klimakutt.no”. Siktemålet er at at det skal...

av admin, 04.01.07

Informasjon om valget

Kommunal- og regionaldepartementet har gitt Dinamo oppdraget med å utvikle og gjennomføre en informasjonskampanje i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 10. september. Kampanjens...

av Peersen, Tor, 01.01.01