• av Peersen, Tor, 28.01.08

  Kommunene oppfyller IKS-lovens krav til styresammensetning

  Av KS' sin hjemmeside fremgår tall fra 2007 som viser en generell økning i kvinneandelen i...

 • Tilskudd til operasjonsskadet faller utenfor fylkeskommunens ansvarsområde
  av Torkelsen, Jan H., 18.01.08

  Vil fylkesordføreren gjenopprette trykkammeret i Kristiansand?

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 15.01.08

  Tilskudd til prosjektet "Kvinnebygg AS" - kvinners yrkesdeltakelse - en ressurs på Agder

  Fylkesrådmannen anbefaler at prosjektet "Kvinnebygg A/S"  - kvinners yrkesdeltakelse - gis...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 14.01.08

  Kommunestyrevalg - Stortinget skal vurdere å gjeninnføre rett til stryking av listekandidater

  Les mer
 • av admin, 08.01.08

  Krav om større etisk oppmerksomhet, åpenhet og rolleklarhet i kommuner og fylkeskommuner

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 07.01.08

  Opprettelse av regionale forskningsfond

  Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp...

  Les mer