Fra 2006 til 2007 har Ruteopplysningen i Agder opplevd en formidabel økning i besøk på http://www.177-agder.no   , forteller Roald Morvik, teamleder ved Ruteopplysningen i Agder Kollektivtrafikk AS. På denne websiden finnes informasjon om kollektivtrafikken i Agderfylkene og opptellingen viser at i overkant av 960 000 treff ble registrert på førstesiden, en økning på over 40 prosent fra året før. Oppslag i rutetabeller har økt fra 217 000 til 271 000 fra 2006 til 2007, mens det i søkemotoren ble gjennomført ca 9 000 flere rutesøk enn i 2006.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. mars 2008 | Skriv ut siden