Fylkesutdanningsjef Eva Bergh etablerer nå en arbeidsgruppe som skal vurdere utviklingen av Søgne videregående skole på noe lengre sikt. Begrunnelsen er at Søgne videregående skole har hatt laber søkning til en del av sine utdanningstilbud. Samtidig har skolen hatt en tilbudsstruktur som har medført at mange unge i Søgne har fått videregående opplæring i Kristiansand. Det er for øvrig i en rekke sammenhenger påpekt et behov for å lage en utviklingsplan for skolen.

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. Det er videre også frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fult ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

Du finner registeret på: www.styrevervregisteret.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer
 • Terje Damman 9
  av jto, 10.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman melder seg ut av Høyre

  Les mer