Utvida opningstider og betre moglegheiter til å førehandsrøysta er mellom tiltaka regjeringa legg fram for å gjera det enklare for veljarane å nytta røysteretten sin. Det er svært viktig at det er lett og enkelt for veljarane å røysta. Det er elles ein fare for at enkelte grupper av veljarar ikkje nyttar røysteretten sin. Eg håpar at kommunane no fylgjer opp dei moglegheitene som desse regelendringane opnar for, slik at veljarane får endå betre høve til å røysta, anten det er på førehand eller på valdagen, seier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding frå Kommunal- og regionaldepartementet.

av Knutsen, Steinar, publisert 23. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer