Regjeringen foreslår i lokaldemokratimeldingen, som ble presentert i dag, å åpne for forsøk med stemmerett for 16-åringer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011. Få førstegangsvelgere benytter stemmeretten sin. Det er derfor behov for tiltak som kan gjøre at nye velgergrupper deltar mer aktivt ved valget. -Eg er svært glad for at vi får til slike forsøk allereie i 2011, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

-Skal vi behalda eit levande lokaldemokrati også i framtida, må vi ha ungdomen med oss. Eg vonar 16-åringar ved å kunna røysta ved lokalval, kjem fortare inn i ei rolle som aktive innbyggjarar i lokalsamfunna sine, sier Kleppa.

Det er uvisst i hvor stor grad 16- og 17- åringer vil benytte stemmeretten sin og også hvordan en best kan legge til rette for informasjon til denne velgergrupper. Derfor skal stemmerett for 16-åringer først prøves ut i noen få kommuner. -Slik vil ein få kunnskap om kor mange som deltek ved valet. Ein vil òg sjå om desse veljarane er vortne meir medvitne om rolla si i lokalsamfunnet og moglegheita dei har til å påverka, sier statsråden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. juni 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer