Rundt 70 deltakere fra stat, region og kommuner var til stede på oppstartseminaret for arbeidet med historiens første Lindesnesplan i Fjellhallen på Lindesnes Fyr før helgen. De fem kommunene: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral har formelt etablert Lindesnesregionen som et organisert samarbeidsorgan. Nå er målet å få utarbeidet en regionplan som skal gi grunnlag for felles satsing og utvikling i årene fremover. Vest-Agder fylkeskommune medvirker i arbeidet blant annet fordi regionplanen formelt også vil være en fylkesdelplan.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2008 | Skriv ut siden