Første møtet i prosjektgruppen avholdes på fylkeshuset 12. august. Da samles hovedaktørene i prosjektet. Foruten de de to fylkeskommunene på Agder, de fem kommunene Lindesnes, Kvinesdal, Kristiansand, Lillesand og Arendal har vi med oss lærerutdanningen ved UIA og NAV Aust Agder. Samlet representerer dette alt fra barnehage tom universitetsutdanning og karriesentre. I tillegg deltar også andre sentrale aktører innen likestillingsfeltet på Agder samt representanter fra Forandringsfabrikken som ressurspersoner.

Sammen skal vi nå omforme prosjektskissen til praktisk arbeid som vil være være med å løfte Agder opp fra en jumboplass på likestillingsindeksen.  På møte vil vi blant annet dele erfaringer fra forprosjektet Fritt Valg. Vi skal ha en siste gjennomgang av målene, før de skal vedtas av  likestillingsrådet som i dette store prosjektet vil fungere som vår styringsgruppe.Videre vil vi jobbe med Kick off-seminaret vårt som skal avholdes 10. september på UiA i samarbeid med Senter for likestilling og som forøvrig blir en viktig samarbeidspartner i prosjektet. Vi skal lage operative arbeidsgrupper for de ulike delprosjektene og til sist skal vi planlegge en referansegruppe for ungdom som aktivt skal brukes i hele projektperioden. På bakgrunn av forprosjektet Fritt valg, vet vi at ungdomsinvoleringen er viktig. Det er satt av en halv dag til dette møte som vil bringe oss et langt skritt frem. Nå er vi igang!

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden