Foruten begge fylkeskommunene var Lindesnes, Kvinesdal, Kristiansand, Lillesand og Arendal kommune, UIA, NAV Aust Agder og ressurspersoner fra NHO og Forandringsfabrikken representert. Dagens paradoks: kun 10% av de oppmøtte var menn..

På møtet fikk vi høre noen erfaringer fra forprosjektet Fritt valg og den delen av KS-prosjektet Sørlandet en likestilt landsdel som skal videreføres i vår satsing. Erfaringene viser i all hovedsak at ungdom trenger mot og selvtillit for å kunne ta selvstendige og frie valg. De viser også at ungdomsinvolering er viktig, skal det jobbes mot ungdom. Derfor ønsker vi å opprette en egen referansegruppen med ungdom som skal brukes aktivt gjennom prosjektet. Men referansegruppen må ha et klart mandat før vi kommer så langt.

Prosjektskissen ble gjennomgått med spesiell fokus på målene, før den endelig vedtas i styringsgruppen 9. september. I tillegg til hovedmålet om å skape en god kjønnsbalanse i arbeidsliver på Agder, har de ulike delprosjektene som strekker seg fra barnehage og tom. læreutdanningene en rekke delmål. . Et mål som går igjen er at likestilling og likeverd skal ligge til grunn både for pedagogikk og for all virksomhet i pilotenhetene.

Kick Off - seminaret vårt som skulle vært avholdt 10. september, ble utsatt til oktober. I stedet skal vi ha en arbeidsøkt der de ulike delprosjektene skal jobbe med strategi og konkrete tiltak for de ulike pilotenhetene.

Prosjektgruppen hadde mange engasjerte innspill. Endelig kan vi begynne å konkretisere 10 – årssatsingen. Sammen skal vi skape rom for mangfold, likeverd og respekt slik at rammebetingelsene for å gjøre frie, modige valg blir gode. Sammen skal vi samle og formidle kunnskap om hva som påvirker de unge sine valg, og omdanne denne kunnskapen til kompetanse som kan bidra til endring og utvikling hos foreldre og relevante yrkesgrupper.

av admin, publisert 18. august 2008 | Skriv ut siden

Kunnskapsministeren vil først og fremst sikre at læremidler som skolebøker og bestilte digitale læremidler skal være reklamefrie. Det vil imidlertid våre gråsoner. Elever som surfer på internett er det umulig å beskytte mot reklame.
Det blir opp til hver enkelt skoleeier å ta stilling til om de vil tillate kommersielle aktører å tilby artikler som gratis matbokser, drikkeflasker og refleksvester med reklametrykk.  Brusautomater med reklame bør fjernes fra der elevene ferdes i skolehverdagen, mener Djupedal.
Skolene vil motta en veileder som hjelper skolene med å sette grenser for reklame, sponsing og andre salgsfremmende tiltak i skolen.