Selv om de fem ordførerne i Lindesnesregionen representerer fem ulike lister ved sist kommunevalg er de samstemte om at det er behov for en felles plan for fremtiden. Det kom klart frem under en paneldebatt i forbindelse med oppstartseminaret for Lindesnesplanen fredag 22. august. Ordførerne Alf G. Møll (Frp) Mandal, Ivar Lindal (KrF) Lindesnes, Helge Sandåker (Ap) Marnardal, Tønnes Seland (Bygdelista) Marnardal og Oddmund Ljosdal (Sp) Åseral vil alle satse på økt samarbeid og fellesløsninger til gagn for regionens vekst og utvikling.

Paneldebatten åpnet med å avklare at en eventuell stor kommunesammenslåing ikke synes aktuell i forbindelse med prosessen for å utarbeide felles regionplan. Samtlige oppfordret den største kommunen Mandal til å påta seg rollen som motor i regionen. Det ble i den sammenheng presisert at Mandal ikke skal være en overkommune, men i ”motorrollen” vise raushet i forhold til de øvrige kommunene. Det nye kulturhuset som er under etablering i Mandal ble trukket frem som en regionarena hvor kulturutfoldelse også fra de fire andre kommunene må være naturlig.

Det ble uttrykt at det kan være nødvendig og riktig at en samler seg om å lokalisere kompetansemiljøer for visse tjenester i flere enkeltkommuner for å betjene hele Lindesnesregionen. Det vil da stort sett ikke dreie seg om publikumsrelaterte tjenester som krever nærhet til brukergruppene. En grunn til slike samarbeidsløsninger er at det i småkommuner ofte er utfordrende å skaffe kompetente medarbeidere.

På oppstartseminaret var gjennomsnittsalderen på deltakerne slik at planutvalget ble utfordret til å ta initiativ til å få flere ungdommer involvert.

Det er nå etablert fire grupper bestående av politiske og administrative representanter for følgende tema:

-Folkehelse, likestilling, kultur og friluftsliv
-Kommunikasjon, som blant annet vei, bane, havn og mobildekning
-Kompetanse, innovasjon og verdiskapning
-Energi, klima og areal.

I følge plansekretær Lisbeth Reed i fylkeskommunen skal gruppene innen nyttår ha klare forslag til temakapitler. -Disse vil så planutvalget og plansekretariatet i fylkeskommunen bearbeide til et forslag som sendes ut på høring i februar neste år. De fem kommunene vil inngå som sentrale høringsinstanser. På grunnlag av høringsinnspillene vil planutvalget utferdige et endelig forslag til Lindesnesplan for behandling i fylkestinget i juni 2008. opplyser hun.
Lindesnesplan fra paneldebattPanelbebattdeltakerne. Fra venstre konsulent Anne Britt Ruderås fra Fjellregionen, innflytter Yalda Big fra Lindesnes, ordfører Oddmund Ljosland fra Åseral, ordfører Tønnes Seland fra Audnedal, ordfører Ivar Lindal fra Lindesnes, ordfører Alf G. Møll fra Mandal, ordfører Helge Sandåker fra Marnardal og eksredaktør Finn Holmer-Hoven.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. august 2008 | Skriv ut siden