-Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner skal gjennomføre felles lærlingundersøkelse i oktober, november og desember for lærlinger i sitt siste læreår. Lærlingene skal besvare spørreundersøkelsen ”Lærlinginspektørene” som vil bli lagt ut på internett. Lærlingene skal vurdere forhold som påvirker deres lærings- og arbeidsmiljø. Undersøkelsen skal gi informasjon til opplæringskontorene, lærebedriftene og fylkeskommunene, opplyser fagopplæringssjef Tove Karlsrud.

Undersøkelsen skal gi bidrag til samarbeid mellom fylkeskommunene, opplæringskontorene og bedriftene, til valg av utviklings- og forbedringsområder, og kvalitetsutviklingsarbeid i fagopplæringen.
Undersøkelsen er inndelt i følgende vurderingsområder:
- motivasjon
- trivsel
- vurdering
- medbestemmelse
- læring
- utstyr / hjelpemidler
- veiledning
- helse, miljø og sikkerhet
-Lærlingene får tilsendt et personlig brev adressert til bedriften fra fylkeskommunen. I brevet får plakat om lærlingerlærlingene informasjon om hvordan de skal gå frem, hvilken Internett-adresse og personlig brukerID de skal bruke. I brevet til lærlingene står det også at bedriften har fått informasjon om at lærlingen skal delta i spørreundersøkelsen, og at bedriften er oppfordret til å legge til rette så godt de kan for at lærlingen kan delta. Det tar rundt 10 til 15 minutter å besvare spørreskjemaet, opplyser fagopplæringssjefen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer