Ved skulestart 2007 vart det rapportert om at elevar ved mange vidaregåande skular ikkje hadde fått lærebøkene i rett tid. Kunnskapsdepartementet har derfor sett i verk fleire tiltak for å sikre at elevane ikkje skulle komme i ein liknande situasjon i år:

· Fylkeskommunane rapporterte i april om korleis dei arbeidde for å sikre at lærebøkene skulle komme fram i rett tid til elevane i dei vidaregåande skulane.

· I mai kontrollerte Utdanningsdirektoratet at dei største leverandørane av lærebøker var i rute med leveransane sine.

· Rapport frå alle fylkeskommunane i september om det skulane har kjøpt inn, og om eventuelle årsaker til at noko enno ikkje er på plass.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell har no fått rapporten med oversikt over situasjonen ved skulestart i haust.

Forseinka læremiddel

bøkerUndersøkinga viser at det også i år er læremiddel som ikkje blir leverte i rett tid. 13 av 19 fylkeskommunar har slike erfaringar i haust. Samstundes viser undersøkinga at problema i år ikkje har same omfanget som i fjor. Da skapte vanskar med leveransar hos forlaga store utfordringar for mange skular og elevar. Kartlegginga viser at fylkeskommunane har fått eit betre system, mellom anna med tidlegare tinging. I år vil læremidla i hovudsak vere på plass i september. Forseinkingane gjeld i størst grad nynorskutgåver.

Dei største utfordringane er knytte til læremiddel som ikkje er tilgjengelege i begge målformer. 13 av 19 fylkeskommunar seier at dei har kjøpt slike læremiddel. Kunnskapsdepartementet vil følgje opp skuleeigarane tett fram til neste skuleår for å sikre at dei på dette området tek det ansvaret som ligg i opplæringslova.

Rapporten finn du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer