Den øverste politiske ledelse i de Danske regioner representert ved forman Bent Hansen, samt administrerende direktør Per Okkels beskrev i sine foredrag for fylkesutvalgene den danske regionsreform som svært omfattende og med store konsekvenser for kommuner, amt og stat. De tidligere amtene er tatt bort, og oppgavene som tilhørte amtene har blitt fordelt mellom mange nye storkommuner, de nye regionene samt staten. Regionene beholdt en kjerne av de tidligere oppgavene til amtene, hvor sundhed (helse) og regional utvikling er de viktigste. På grunn av all medieoppmerksomheten som helsevesenet får også i Danmark kan man si at regionene er høyst levende og er veldig synlige på det politiske område.

Sverige fikk de to regionene Skåne og Västra-Götaland i 1999. Endringen ble gjennomført som et prøveprosjekt. I følge universitetslektor Tomas Bergström ved Lunds universitet drives i dag den videre regionutvikling videre i stor grad nedenfra. En full regionreform er for tiden ikke noe som prioriteres av den sittende regjering. Selvstyreforsøket i region Skåne har ifølge omvärdsforsker Pontus Talberg i Region Skåne gitt gode resultater. Han trakk spesielt frem økt samarbeid mellom kommuner og region, økt regional og lokal mobilisering av ressurser, samt økt kobling mellom utviklingsspørsmål og infrastruktur/kollektivtrafikk. Den største sektoren er som i Danmark Helse, som utgjør ca 90 prosent av budsjettet. Talberg mener at regionene bør få flere oppgaver slik at regionspolitikerne blir bedre i stand til å gjøre politiske prioriteringer og valg.
Besøk på Lunds UniversitetBesøk på Lunds Universitet i Sverige

av Knutsen, Steinar, publisert 10. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer