Behovet for samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV skyldes flere forhold. Totalt 27 prosent av ungdommer i Vest Agder som søker videregående opplæring fullfører ikke et opplæringsløp som fører frem til fagbrev, svennebrev eller studiekompetanse. På studieforberedende utdanningsprogram fullfører 77 prosent på normert tid, mens ca. fire av ti av elevene på yrkesforberedende program oppnår formell kompetanse på normert tid. En del unge søker seg heller ikke inn på videregående opplæring. I Vest- Agder er det hvert år om lag 100 ungdommer som ikke begynner et opplæringsløp i videregående skole. Mange takker nei til tilbud eller avbryter opplæringen fordi de ikke kommer inn på førstevalget.

Tall fra NAV viser at en økende andel unge faller ut av arbeidsmarkedet. Registrerte arbeidssøkere i NAVs nasjonale registre viser at 60 prosent av de arbeidsledige er under 30 år og majoriteten av disse har ikke fullført videregående opplæring. Agderforskning la nylig frem en rapport som viser at fem prosent av befolkningen i Vest-Agder mellom 16 og 50 år er uføre. Tilveksten av unge uføre er betydelig og trenden viser negativ utvikling, også utvikling av en trygdekultur der det er OK å være uten arbeid eller utdanning.

Et prioritert satsingsområde i samarbeidet vil derfor være å sette fokus på hvordan fylkeskommunen og NAV i fellesskap kan mobilisere tiltak overfor arbeidskraftreserven i fylket. I tillegg legges det til grunn satsing på mer systematisk bruk av yrkes- og utdanningsveiledning - karriereveiledning - overfor alle voksne som ønsker det. Det vil bidra til å forebygge ytterligere marginalisering fra skole og arbeidsliv, og derigjennom følge opp intensjonen om å bidra til livslang læring og deltakelse i arbeidslivet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer