Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i går besøkte Marnardal kommune gjorde ordfører Helge Sandåker det klart at kommunen ønsker å få til en formell samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Flere av kommunene i fylket har i løpet av de seneste årene inngått slike avtaler hvor det klargjøres konkrete samarbeidstiltak en vil samarbeide om i en gitt tidsperiode fremover. Avtalene anses å være viktige fordi de gir begge parter både forutsigbarhet og langsiktighet i et gjensidig utviklingsarbeid.

Innlandskommunen Marnardal er med i Lindesnesregionen. Innbyggertallet ligger på rundt 2200. Kommunen er Vest-Agders største skogkommune og nest største jordbrukskommune.

I møtet onsdag ble det konkretisert sju sentrale utfordringer og muligheter som kan være aktuelle å samarbeide om. En av disse går på kultur. Kommunen har interesse av å gjøre området i og ved

NSM i Marnardal på befaring
Hovedutvalget blir orientert av ordfører Helge Sandåker om kommunens satsing på bibliotek, skole og kultursenter
den gamle folkehøyskolen på Høgtun til et kultursenter. En annen går på veiforbedringer ettersom det er svært mange kilometer fylkesveier i Marnardal. Det er samtidig behov for å anlegge flere gang- og sykkelveier. Jernbanen er også viktig for kommunen som har mange pendlere. Det å få til togstopp og stasjonsutbedringer er ønskelig. Som skogkommune har også kommunen et potensial til å bidra med råstoff til biobrensel. Det er få ledige næringstomter i kommunen. Ytterligere næringsutvikling er et kommunalt satsingsområde. Kommunen definerer seg som en god bokommune. For fortsatt god utvikling er det aktuelt med stedsutviklingsprosjekter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer