Nå er brosjyrene med informasjon om tilbud innen den kulturelle skolesekken både for grunnskolen og den videregående skole klar. De som ønsker heftene kan henvnde seg til regionalavdelingen i fylkeskommunen på tlf. 38074500 eller på mail til postmottak@vaf.no.

Anne Tone Hageland- Vi har prøvd å gi et så variert tilbud som mulig innefor de rammer vi er gitt. Til flere av tilbudene er det knyttet kompetansegivende kurs for lærere, sier Anne Tone Hageland, fylkeskultursjef i Vest-Agder.

Tilbudet bære også preg av at 2008 markeres det at det er 200 år siden Henrik Wergeland ble født. I tillegg er 2008 det nasjonale Mangfoldsåret, et markeringsår for kulturelt mangfold. Også kulturelt er det et mangfoldigtilbud, med visuell kunst, musikk, scenekunst, dans, litteratur, film og natur- og kulturarv på programmet.

av admin, publisert 24. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bokbussgul
  av nist16, 24.04.19

  Bokåret 2019 - Turnéplan

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer
 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer