Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at fylkestinget i desember skal godkjenne at prosjektrammen for Kilden IKS -Teater- og konserthuset for Sørlandet i Kristiansand økes med 190 millioner kroner (2003-koner) til 1 290 millioner kroner. Samtidig legger hun opp til at fylkestinget godkjenner Kilden IKS sitt forslag til finansieringsløsning for rammeøkningen. Det vil innebære at Vest-Agder fylkeskommune dekker 20 prosent av den delen av økningen som må dekkes av eierne – det vil si 37 millioner kroner i 2003-kroner. Dette vil utgjøre ca. 2 millioner per år i en femårs periode. Dette vil fylkesrådmannen skal innarbeides i økonomiplan for 2009-2012 og årsbudsjett for 2009.

Fylkesrådmannen legger videre opp til at fylkeskommunens bidrag til driftsorganisasjonen i Kilden IKS legges inn med 200.000 kroner i 2009 og at dette økes gradvis i økonomiplanperioden.

Det interkommunale selskapet Kilden IKS skal planlegge, prosjektere og bygge Teater- ogKilden teater- og konserthus konserthus for Sørlandet. Vest-Agder fylkeskommune eier, sammen med Kristiansand kommune, Kilden IKS. Fylkeskommunen har gitt bidrag på i alt 87,4 millioner kroner og eier 20 prosent av selskapet. På grunn av mye sterkere prisvekst i byggemarkedet enn det en hadde oversikt over ved oppstart av prosjektet, er det nå behov for økning av prosjektrammen.

Før saken behandles i fylkestinget skal den innom hovedutvalg for kultur og utdanning og fylkesutvalget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturhuset I Lyngdal 2018
  av jto, 07.06.18

  Lyngdal kulturhus må repareres - fylkeskommunen bidrar med penger

  Les mer
 • Risøbank
  av jto, 04.06.18

  Fylkeskommunen bidrar til restaureringsarbeider på Risøbank i Mandal

  Les mer
 • Lindesnes Fyrs Tårn
  av jto, 31.05.18

  Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

  Les mer