Regjeringen har besluttet at vedtak i konsesjonssaker om mini- og mikrokraftverk inntil 1 MW skal delegeres fra NVE til fylkeskommunen. Endringen er planlagt iverksatt fra 1. januar 2010. -Dette vil styrke det regionale selvstyret i saker som i første rekke berører lokale og regionale interesser, og vil bidra til effektiv behandling og sikre arbeidsplasser i distriktene. Dermed slår vi tre fluer i en smekk - utbyggingen av fornybar energi blir enda mer effektiv, næringsutviklingen tas godt vare på i distriktene, samtidig som vi følger opp regjeringens mål om styrking av fylkeskommunen, sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

Det er vannressursloven som er grunnlaget for vår behandling av slik kraftproduksjon, og her følger vi opp denne lovens mål om å legge beslutningsmyndighet til folkevalgt nivå i distriktene.
Frem til vedtak fattes av fylkeskommunen, skal NVEs regionkontor som har ansvar for det aktuelle vassdrag stå for konsesjonsbehandlingen. Med den forberedende saksbehandlingen på NVEs regionkontorer sikrer vi et enhetlig faglig grunnlag for de vedtak som skal fattes på tvers av de ulike distriktene. De høye kravene til at miljø- og brukerinteresser skal høres og ivaretas opprettholdes altså uavhengig av at beslutningsmyndigheten i disse sakene delegeres.
Behandlingen av saker som berører vernede vassdrag overføres ikke. Stortinget har forutsatt statlig kontroll med saker som berører verneinteresser av nasjonal interesse.
Olje- og energidepartementet skal fortsatt være klageorgan for vedtak om mikro- og minikraftverk. Dermed ivaretas hensynet til en enhetlig forvaltning samtidig som nasjonale interesser ivaretas der disse blir berørt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Birte -Simonsen
  av jto, 07.03.19

  Birte Simonsen MDG: -Plastfri valgkamp?

  Les mer
 • Sørlandsbanen Foto:Jernbanedirektoratet
  av elma11, 27.02.19

  Arbeidet med høyhastighetsbane mellom Oslo og Stavanger må settes i gang raskt!

  Les mer
 • Forside Rapport ATP 2018
  av elma11, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Les mer