Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa gir 600 000 kroner til ”Platform Pilot”, Sørlandet kunnskapsparks internasjonaliseringsprogram for kulturnæringene. Prosjektet har som siktemål å utvikla nettverk innanlands og utanlands for å auka kjennskapen rundt festivalar som drivarar for næringsutvikling og stadutvikling. - Ved å skapa dialog og utveksla erfaringar mellom ulike aktørar interregionalt kan vi auka kvaliteten på festivalane. Gode opplevingar knytt til musikk og kultur betyr mykje for folk, uansett kor i landet ein bur. Eg har store forventningar til dette pilotprosjektet, seier Kleppa.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer
 • Erklær Klimakrise Nå
  av jto, 13.06.19

  Innbyggerforslag - Erklær klimakrise nå - Vest-Agder

  Les mer