Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa gir 600 000 kroner til ”Platform Pilot”, Sørlandet kunnskapsparks internasjonaliseringsprogram for kulturnæringene. Prosjektet har som siktemål å utvikla nettverk innanlands og utanlands for å auka kjennskapen rundt festivalar som drivarar for næringsutvikling og stadutvikling. - Ved å skapa dialog og utveksla erfaringar mellom ulike aktørar interregionalt kan vi auka kvaliteten på festivalane. Gode opplevingar knytt til musikk og kultur betyr mykje for folk, uansett kor i landet ein bur. Eg har store forventningar til dette pilotprosjektet, seier Kleppa.

av admin, publisert 16. desember 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer