• Forvaltningsreformen – tidspresset prosess for inndelingsspørsmålet
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.08

  Døgnåpen transporttjeneste for funksjonshemmede fra årsskiftet

  Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder blir døgnåpen fra årsskiftet for de brukere som...

  Les mer
 • Forventer vesentlig økning i statlige veibevilgninger
  av admin, 17.12.08

  Fylkestinget krever økte rammer når fylkeskommunen overtar riksveistrekninger

  -I Vest-Agder er det i dag et betydelig investerings- og vedlikeholdsmessig etterslep på...

  Les mer
 • Støtter forlengelse av bompengeordningen i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.08

  Fylkestinget vi ha utredet rushtidsavgift i Kristiansand

  Et flertall på 20 mot 14 representanter i fylkestinget stilte seg i dag bak en anbefaling fra...

  Les mer
 • av admin, 16.12.08

  Mer fra fylkeskommunen til Kilden IKS

  Vest-Agder fylkeskommune øker sitt finansielle bidrag til Kilden IKS. Grunnen er at prosjektrammen...

  Les mer
 • Flere velger å reise med Sørlandsbanen
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Flere velger å reise med Sørlandsbanen

  Nye tall fra NSB viser at flere reiser med toget. Det er mange år siden tallet for...

  Les mer
 • Støtter forlengelse av bompengeordningen i Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Flertall blant fylkeskommunens samferdselspolitikere om utredning av rushtidsavgift

  Fylkestinget skal 16. desember ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal stille seg...

  Les mer
 • Ny listerrådsleder ser positivt på fremtiden
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Avviser klage fra Kvinesdal på kutt i kollektivtilbudet

  Les mer
 • KS-landstinget vil ha velferdskommisjon
  av Torkelsen, Jan H., 10.12.08

  Riksveiene må overleveres fylkeskommunene i god stand, krever KS

  Torsdag, møter KS kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til et ekstraordinært...

  Les mer
 • Går inn for å bidra med 28 millioner kroner til Skråveiutbygging i Farsund
  av admin, 10.12.08

  Anbudene for Skråveien ligger innenfor anslagene

  -Vi har fått inn sju anbud på for fylkesvei 651, Skråveien i Farsund. Det laveste kom fra Veidekke...

  Les mer

Regjeringen vil øke samferdselsinvesteringene

Regjeringa har auka investeringane på veg og bane med mange milliardar kroner. Men det er framleis rom for å auke innsatsen monaleg, som ein del av den nye krisepakka på nyåret. Arbeidet med å få...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.08

Stortingsflertall for å utrede høyhastighetsbaner

Alle partiene på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, mener moderne høyhastighetslinjer bør vurderes hver gang viktige togstrekninger skal fornyes. Det er nødvendig med nye utredninger for å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

Europa utvikler nytt bussystem for byene

Europakommisjonen har tatt initiativ for å utvikle nytt og framtidsrettet bussystem for europeiske byer. ESBF - European Bus System of the Furure - skal bidra til mer attraktive bussystemer og...

av Torkelsen, Jan H., 27.11.08

Fylkesutvalget vil ha betydelig økte vegmidler ved riksvegovertakelsen i 2010

Kommunal og regionaldepartementet la i oktober frem en odelstingsproposisjon knyttet til regionreformen. Overføring av riksvegene til fylkeskommunen er den klart viktigste endringen. For Vest-Agder...

av admin, 26.11.08

Tankevekkende konferanse i Lyngdal om ungdom og trafikk

Det var mye erfaring og innsikt blant de mange som var samlet i Lyngdal kulturhus tidligere i uken for å diskutere ungdom og ulykker. Her fant en representanter for Trykk Trafikk, UP, Nullvisjonen,...

av admin, 26.11.08

Jernbaneforum Sør ansetter prosjektleder

Jernbaneforum Sør skal nå ansette en prosjektleder for å forsterke og videreutvikle forumets arbeid. Forumet er et nettverkssamarbeid mellom de fem fylkeskommunene: Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder,...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.08

Transporttjenesten for funksjonshemmede kan bli døgnåpen fra årsskiftet

Dersom fylkestinget 16. desember følger opp en anbefaling fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø kan transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder bli døgnåpen fra årsskiftet for de...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Ny vei-forsinkelse mellom Farsund og E-39

I følge opprinnelige planer, skulle den nye riksvei 465-strekningen mellom Hanesund og Sande stått klar allerede i september i år. Åpningen av veien som er en viktig trasè i Listerpakken for å knytte...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.08

Rushtidsavgift i Kristiansand utredes videre

av Jan Torkelsen og Bjørne Jortveit, 12.11.08

Samferdselsdepartementet tror høyhastighetstog kan bli en realitet

Høyhastighetstog er spennende, sa statssekretær Guri Størvold på en nasjonal konferanse tidligere denne uken. Hun henviste til samferdselsminister Liv Signe Navarsete som den som har tatt initiativ...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.08

Økt veiansvar til fylkeskommunene positivt for regional utvikling

-Fra 1.januar 2010 skal ansvaret for øvrig riksvegnett og øvrige riksvegferjer overføres til fylkeskommunene. De får ved denne overføringen ansvaret for et langt større vegnett enn i dag, inkludert...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.08

Taxisjåfører må nå feste bilbeltet

Etter forslag fra Norges Taxiforbund har Samferdselsdepartementet vedtatt at påbudet om bruk av bilbelte også skal gjelde taxiførere. Vedtaket gjelder fra 1. november. Taxiførere har hittil vært...

av admin, 03.11.08

Vest-Agder fylkeskommune og samferdsel

Fylkeskommunene er landets største vegeiere, og har ansvaret for 50% av vegnettet i Norge. I Vest-Agder har vi i overkant av 2000 km fylkesveg, som følges opp av egne budsjetter for investeringer og...

av admin, 28.10.08

Fylkeskonservatoren gir grønt lys for Nordbergutbygging

Farsund kommune har søkt fylkeskonservatoren om dispensasjon for riving og bygging av museumsbygg på Nordberg fort. Det er byggeforbud innenfor det aktuelle området. Fylkeskonservator Frans-Arne...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.08

Rektorskifte på Tangen videregående skole

Vest-Agder fylkeskommune har i ettermiddag sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at det vil bli rektorskifte på Tangen videregående skole i Kristiansand. Det er klart etter at fylkeskommunen 29....

av admin, 30.01.08

Sørvestbanen - nye muligheter

Vi ønsker velkommen til gratis jernbanekonferanse på Rica Hotel Norge i Kristiansand 4.april. Konferansen foregår i tidsrommet kl. 09.00 - 15.00. Lunsj serveres kl. 11.45. Møteleder er Ansgar...

av admin, 20.04.06

Suveren vinner av den store refleksjakten

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Brokke – Suleskardveien er nå vinterstengt

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Jernbaneverket vil ikke opprettholde stoppestedet på Øyslebø i Marnardal

Togpendlerne som før benyttet Øyslebø stasjon i Marnardal mister tilbudet. Både Marnardals ordfører Helge Sandåker, som også er fylkestingsrepresentant, og samferdselsjef Leif Storsve i fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

Fylkeskommunen starter arbeid med handlingsplan for veiovertakelser

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest- Agder fylkeskommune er enig i at det startes arbeid etter årsskiftet med et handlingsprogram for nye fylkesveier. Fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01