• Stolte prisvinnere
  av Macdonald, Cheryl, 18.12.08

  Stolte prisvinnere

  Det var et stort knippe stolte prisvinnere og stipendmottakere som fikk heder og ære under den...

  Les mer
 • av admin, 16.12.08

  Kunstnerstipend og utvekslingsstipend

 • av Macdonald, Cheryl, 16.12.08

  FYLKESKULTURPRISEN 2008

 • Fylkesvaraordføreren utfordret kulturministeren om museumssaker
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.08

  Fylkesordføreren og Kristiansands-ordføreren utfordrer Giske til å ordne opp i uklarheter

  Fylkesordfører Thore Westermoen og Kristiansands ordfører Per Sigurd Sørensen har i dag i fellesskap...

  Les mer
 • av admin, 03.12.08

  Kandidat til nasjonal frivillighetspris 2008

  Gunnar S. Gundersen er Vest-Agder fylkeskommune sin kandidat til den nasjonale frivillighetsprisen....

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 27.11.08

  1,8 millioner kroner til kulturminner i Vest-Agder

  Les mer
 • av Haukalid, Snorre, 27.11.08

  Nyregistrert steinalderboplass på Skjernøy i Mandal

  I forbindelse med reguleringsarbeid ble det foretatt arkeologisk registrering på...

  Les mer
 • av Stylegar, Frans-Arne, 26.11.08

  Jernalderfunn i Kyrkjebygd

  Les mer
 • Tildeling av Arbeidsstipend for kunstnere i Vest-Agder
  av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

  Tildeling av Arbeidsstipend for kunstnere i Vest-Agder

  Det deles ut 2 arbeidsstipend for kunstnere. Hvert arbeidsstipend er på kr. 100.000. I sitt møte 20....

  Les mer

Nordsjøfestivalen fikk Fylkeskulturprisen 2008

Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU) har i møte i dag 20. november 2008 vedtatt å dele ut Fylkeskulturprisen til Nordsjøfestivalen i Farsund. Fylkeskulturprisen er på kr. 50.000. I tillegg gis...

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Kilden IKS - økning av prosjektramme

Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) gikk i sitt møte 20.november, inn for at prosjektrammen for Kilden IKS økes med 190 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune dekker 20 prosent av den...

av admin, 21.11.08

NYTT fra HKU

I sitt møte i går vedtok HKU en rekke saker. Bl.a ble Fylkeskulturprisen gitt til Nordsjøfestivalen i Farsund. Totalt 14 saken, hvorav 10 priser og stipender ble bestemt på møte.

av Macdonald, Cheryl, 21.11.08

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris til Søgne-par

Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris for 2008 deles ut til Nina og Tore Gjedrem fra Søgne. De får prisen for restaurering og gjenbruk av eldre gårdsbebyggelse på Eftestad i Finsland i...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.08

Fylkesrådmannen foreslår økt fylkeskommunalt finansieringsbidrag til Kilden

Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at fylkestinget i desember skal godkjenne at prosjektrammen for Kilden IKS -Teater- og konserthuset for Sørlandet i Kristiansand økes med 190 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.08

Framtidsbygda 2008

En arena for å fokusere på utfordringer og muligheter til "Bygdeagder" - også kalt framtidsbygda er tema på en stor konferanse på Evje 17. april. Det er Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner sammen med...

av admin, 23.10.08

Henrik Wergeland satire: Skremmende aktuell i dag!

13 og 14. oktober vises ”De siste kloke på Terranova” av Henrik Wergeland på Agder Teater.  Bentein Baardson har regien og det er Akershus Teater som står bak oppsetningen som turnerer hele landet i...

av Macdonald, Cheryl, 09.10.08

Kulturelle skolesekken i Vest-Agder 2008/09

Nå er brosjyrene med informasjon om tilbud innen den kulturelle skolesekken både for grunnskolen og den videregående skole klar. De som ønsker heftene kan henvnde seg til regionalavdelingen i...

av admin, 24.09.08

2 millioner fra VAF til kulturbygg i Marnadal kommune

Hovedutvalg for kultur og utdanning bestemte i sitt siste møte at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge kr 2 000 000,- til nytt bibliotek og kulturbygg på Øyslebø i Marnardal kommune.

av Macdonald, Cheryl, 22.09.08

Bevaring gjennom gjenbruk

Riksantivaren trekker fram Rosegården Teaterhus i Kristiansand, som et godt eksempel på bevaring av industribygg ved gjenbruk av bygningen. Rosegården Teaterhus ligger i det som opprinnelig var en...

av admin, 19.08.08

Hvordan står det til med humoren på Sørlandet?

Det kan du finne ut hvis du tar turen til Sørlandsk humorstevne som holdes på Evje 12-14 september. Det blir både forestillinger og en rekke kurs. Det er Humor-general, Olav Grenstad som håper mange...

av Macdonald, Cheryl, 14.08.08

Familie- og aktivitetsdagen Vest-Agder-museet

17. august, kl. 12-16, på Vest-Agder-museet Kristiansand, med blant annet demonstrasjon av gammelt håndtverk, aktiviteter, underholdning. Det blir besøk av et brudefølge fra Setesdal, med spelemenn og...

av Macdonald, Cheryl, 13.08.08

Kulturkalender for Mandal

Nå er kulturkalenderen for Mandals-omårdet for august tilgjengelig. På "plakaten" står bl.a informasjon om kunstutstillinger, konserter og kino.

av Macdonald, Cheryl, 01.08.08

Vest-Agder fylkeskommune støtter amatørteaterarbeid for barn og unge i Vest-Agder. Et resultat av dette er SommerKunstSkolen som for syvende år arrangeres på Rosegården Teaterhus i Kristiansand....

av Macdonald, Cheryl, 01.08.08

Populær festival

av admin, 31.07.08

Enstemmighet i Lillesand om å flytte over til Vest-Agder

"Hvis fylkestingene ikke setter denne saken på sakskartet innen høsten 2008, med formål om sammenslåing senest i 2011 - så søker Lillesand overflytting til Vest-Agder". Det er ordlyden i et enstemmig...

av admin, 22.05.08

2 nye millioner til kulturminnevern i Vest-Agder

Norsk kulturminnefond har bevilget til sammen 1,7 millioner kroner til kulturminneprosjekter i Vest-Agder. Kulturminnefondet, som er et statlig organ underlagt Miljøverndepartementet, har kystkultur...

av Stylegar, Frans-Arne, 20.05.08

Satelittprosjektet har fått nytt "hjem"

Det sørvestnorske satelittprosjektet, som er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, Langelands museum (DK) og Trygge Barnehager, har fått sitt eget hjørne av webben.

av Stylegar, Frans-Arne, 09.05.08

KULTURKORT for ungdom

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) har enstemmig støttet forslaget om å opprette et Kulturkort for ungdom. Kulturkortet skal prøves ut i et år og gjelder for alle...

av Macdonald, Cheryl, 31.03.08

Kulturkort for Ungdom

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune (HKU) har enstemmig støttet forslaget om å opprette et Kulturkort for ungdom. Kulturkortet skal prøves ut i et år og gjelder for alle...

av admin, 28.03.08

Åpning av Mangfoldsåret på Agder

av Macdonald, Cheryl, 28.02.08

Spennende mangfoldskonferanse og konsert i Kristiansand 4. mars

Tirsdag 4. mars arrangeres konferansen "Mangfold i sal og på scene" på Hotell Norge i Kristiansand, etterfulgt av en stor konsert på Christianholms festning kl. 19.00. Det er Vest- Agder fylkeskommune...

av admin, 05.02.08

Stor interesse for PORTO FRANCO

Interessen for etableringen av en kulturell frihavn - PORTO FRANCO i Kristiansand er stor. Nylig ble det avholdt et informasjonsmøte for publikum. De fikk vite mye om prosjektet og entusiasmen var...

av admin, 01.01.01

Hamlet for ungdom

Rosegården Ungdomsteater har 6. mars premiere på sin versjon av William Shakespeares kjente tragedie - Hamlet. Hamleto er en annerledes oppsetning av Shakespeares Hamlet hvor handlingen foregår i...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Vandringer i Setesdal Vesthei

Da den nye praktboken om Setesdalsheiene ble presentert torsdag 5. november hadde fylkesordfører Thore Westermoen følgende hilsen:

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

KIA Agder får frivillighetspris i Vest-Agder 2008

Frivillighetspris får KIA Agder (kristent interkulturelt arbeid), Kristiansand for arbeid med barn og unge i Vest-Agder. Det bestemte hovedutvalget for kultur og utdanning i sitt møte i dag torsdag...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01

Felles Mål For Sørlandet

FMFS-konferansen arrangeres 15. og 16. januar 2009. Den skal gi deg mer kunnskap om innovasjonskraften i offentlig og privat sektor på Sørlandet. Er vi forberedt på de neste års utfordringer? Har vi...

av Macdonald, Cheryl, 01.01.01