Wiken opplyste at AKT under arbeidet med ruteendringer har lagt vekt på å ramme færrest mulig passasjerer, ha minst mulig inntektsbortfall og gjennomføre de oppgaver selskapet er lovpålagt. Selskapet har tatt hensyn til passasjertall, effektiv utnyttelse av materiell, mannskapsdisponering og gangavstander til hovedruter og sentrum.

Hun opplyste at AKTs mål er at antall reisende med kollektive transportmidler skal øke. Selskapet skal sikre at trafikantene får et helhetlig tilbud til god kvalitet og god informasjon om rutetilbudet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer