Det vakte ettertanke og respekt da Gunnar og Ludvig Hunsbedt - trafikkskadd sønn og pårørende far - under en stor markering i Arendal i dag, beskrev omstendighetene, konsekvensene og inntrykkene fra en av ulykkene som krevde et dødsoffer i trafikken på Agder i fjor. Søkelyset, som også stortingsrepresentant Åse Gunnhild Woie Duesund og politimester Kirsten Lindeberg, rettet på samarbeid og innsats for færre drepte og skadde i trafikken, var med til å gjøre markeringen til et viktig ledd i trafikksikkerhetsarbeidet i landsdelen. De rundt 300 deltakernes samling langs E-18, hvor fakler brant, bidro til en kraftfull synliggjøring av fjorårets 20 trafikkdrepte på Agder.

Fylkesordfører Thore Westermoen var en av deltakerne på markeringen som blant annet Vest-Agder fylkeskommune er med å arrangere. -Det er 11. gang det gjennomføres en slik aksjon som er en sterk markering av tapet av menneskeliv - først og fremst for de pårørende og ofrenes venner – men også for de etatene som tar hånd om ulykker, veimyndigheter og andre etater som er med i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi har et bredt og velfungerende samarbeid i Agder-fylkene hvor trafikksikkerhetsarbeidet prioriteres høyt. Ulykkes- og dødstallene viser imidlertid at det er behov for fortsatt stor innsats og samarbeid, sier han.

Stortingrepresentant Åse Gunnhild Woie Duesund understreket også viktigheten av samarbeid. -Det kreves samarbeid for å oppfylle visjonen om null drepte og varig skadde i trafikken, sa hun. Hun pekte også på at forskning viser at antall trafikkdrepte kan halveres ved at alle holder fartsgrensene, bruker verneutstyr og kjøre rusfritt.

Politimester Kirsten Lindeberg sendte en personlig oppfordring til politikerne om å gi de virksomhetene som jobber med trafikksikring gode rammevilkår for arbeidet. –La oss fokusere på felles innsats i tillegg til det vi er flinke til å gjøre hver for oss. Måtte 2009 bli et godt trafikksikkerhetssår, oppfordret hun i sin appell.
Trafikkaksjonen på E-18 i Arendal

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. januar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer