-Tidligere har Venstre tatt opp spørsmålet om å ”finne” midler til å redusere kuttene i kollektivtilbudet. Dette ble gjort i et møte i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i forbindelse med budsjettbehandlingen før årsskiftet. Norges Bank har ved flere anledninger satt ned styringsrenten de siste månedene, seinest for en drøy uke siden. Dette gjør at fylkeskommunen får reduserte renteutgifter på sine lån (og noe reduserte inntekter på innskudd i bank), skriver fylkestingsrepresentant Astrid Bekkenes i en interpellasjon til fylkesordfører Thor Westermoen hvor hun ber om at innsparte rentekostnader kan benyttes til kollektivtilbudet.

Da budsjettet for 2009 ble lagt frem, var det generelle rentenivået klart høyere enn i dag. På det grunnlag reiser hun to spørsmål: Hvor store vil innsparingen anslagsvis bli i 2009, i forhold tilVenstres partilogo forutsetningene i vedtatt budsjett? Er fylkesordføreren enig i at innsparte midler bør benyttes til å bedre kollektivtilbudet i Kristiansandsområdet og i fylket for øvrig?

Hun skriver videre i interpellasjonen at Venstre anmoder fylkestinget om at det voteres over følgende forslag: ”Fylkestinget ønsker å bidra til et bedre kollektivtilbud og vil bruke innsparte midler som resultat av lavere renteutgifter til dette. Administrasjonen fremmer en sak for hovedutvalget som beskriver forslag til tiltak det er ønskelig å iverksette”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer