Prosjektkomiteen ønsker at dette monumentet skal kunne appellere til alle mennesker. De søker et kunstnerisk uttrykk der både lokal og internasjonal identitet forankres av sjøfartsbyen Kristiansand og hele kystkulturen i Agder. Skulpturen representerer det som knytter felleskap mellom oss og andre nasjoner i tid og sted – i møte mellom hav og land.

I samsvar med andre relaterte prosjekter kan sjøfartsmonumentet på Odderøya bli et populært samlingssted for kunst og kulturinteresserte. Det er planlagt at Nodeviga skal være et museumshavn med fokus på formidling av kystkultur og maritim historie. Vest-Agder fylkeskommune og Porto Franco prosjektet har som målsetning å skape en ”kulturell frihavn” hvor den sørlandske kystkulturen skal være kjent og synliggjort for alle. Konserthuset Kilden skal stå ferdig i år 2012, og Vest-Agder-museet vil etter planen anlegge et museum på Odderøya.

Utsmykkingskonkurranse:
Det skal avholdes en skulpturkonkurranse. Først vil nasjonale og internasjonale kunstnere bli invitert til å sende inn presentasjoner i en åpen prekvalifisering. Senere skal en jury velge opptil 3 kunstnere i en lukket konkurranse der vinnerkandidaten utpekes.

Forslag til juryens fem medlemmer: 2 kunstneriske konsulenter fra RSU og KORO(Kunst i offentlig rom) eller Norsk Billedhoggerforening (NBF), 1 landskapsarkitekt fra Kristiansand kommune, 1 representant fra Christianssands Sjømandsforening og leder av Porto Franco prosjektet.

Budsjett:
Ifølge vedlagt søknad er totalbudsjettet på kr. 2 025 000. Selve kunstproduksjonen utgjør kr. 1 450 000 hvorav kr. 1 000 000 til kunstoppdrag, og kr. 450 000 til kunstavgift, utgifter til utsmykkingskonkurransen, honorar til kunstkonsultent og formidling. De resterende kr. 575 000 er øremerket anleggsarbeid (veiforbindelse), fundamentering, transport, montering, arrangementkostnader og diverse uforutsette utgifter.

Finansieringsplan:
Kristiansand kommunes egenandel utgjør kr. 730 000 (kr. 630 000 fordelt over fire år (jfr. bystyrevedtak des. 2008) og kr. 100 000 fra interne ressurser. Christianssand Sjømandsforeningens bidrag er på kr. 250 000. I tillegg til søknad om tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune, søkes det midler fra KORO og sponsing fra næringslivet.

av Macdonald, Cheryl, publisert 29. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer