I en økonomisk rapport som i disse dager legges frem for politisk behandling i de fylkespolitiske organene orienterer fylkesrådmann Tine Sundtoft om prognosene for byggeprosjektet av ny Tangen videregående skole i Kristiansand. De viser at det er behov for å øke prosjektrammen med 18,5 millioner kroner Det ventede merforbruket skyldes behov for endringer i sluttfasen av prosjektet, og at bygget er svært komplekst. Merforbruket utgjør tre prosent av prosjektrammen. Fylkesrådmannen går inn for at fylkestinget skal øke prosjektrammen for Tangen-prosjektet med 18,5 millioner kroner til 634,6 millioner kroner. Fylkestinget behandler saken 16. juni.

Det rapporteres om at det er stor aktivitet på byggeplassen. Det har i løpet av mars/april vært gjennomført en ny revisjon av fremdriftsplanen. Slik situasjonen var per utgangen av april vil overtakelsesforretning kunne avholdes 1. juli. Enkelte arbeider som ikke påvirker ferdigstillelsen vil bli sluttført i fellesferien, men dette bør ikke være til hinder for at skolen blir operativ fra skolestart 20. august. En viss usikkerhet for forsinkelser og risiko for kostnader til forsering er imidlertid fortsatt reell.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer