I regjeringens tiltakspakke mot arbeidsløshet er det bevilget 250 millioner til bygging av idrettsanlegg for blant annet å bidra til at flere i bygg- og anleggsbransjen får jobb. I Vest-Agder tildeles det midler til tre anlegg. Konsmo flerbrukshall i Audnedal får 4,4 millioner kroner, Prosjektets totalkostnad er 22,9 millioner kroner. Karuss kampsport- og idrettsbygg i Kristiansand, med totalpris 8,3 millioner kroner, tildeles 2,1 millioner kroner.Vamoen motorsportanlegg i Songdalen mottar 1,4 millioner kroner. Her er totalkostnaden på 5,8 millioner kroner. Den statlige andelen følger de vanlige reglene for idrettsanlegg. Til grunn ligger at den lokale finansieringen er på plass.

- Investeringer i idrettsanlegg er det viktigste virkemiddelet vi har for at flere skal drive idrett, og

Kulturminister Trond Giske Foto Guri Dahl - Statsministerens kontor
Kulturminister Trond Giske Foto Guri Dahl
for å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Når vi gjennom tiltakspakken i tillegg får flere mennesker i arbeid er dette svært god bruk av tilskuddsmidler, sier kulturminister Trond Giske.

Tiltakspakken sikrer en rekordutbetaling til idrettsanlegg i 2009. De 250 millionene i pakken kommer i tillegg til de ordinære spillemidlene, som også fordeles nå. I den ordinære tildelingen går 779 millioner til idrettsanlegg. Det er en økning på 70 millioner siden 2008. Med tiltakspakkens midler, brukes over én milliard på idrettsanlegg i 2009, noe som er nær 50 prosent mer enn i 2008.

av admin, publisert 25. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer