Regjeringen har for 2009 avsatt 779 millioner kroner til fordeling av spillemidler. Det er fylkeskommunene som avgjør hvordan midlene skal prioriteres i forhold til innkomne søknader. Av den nasjonale potten på 779 millioner kroner tilfaller vel 27,6 millioner kroner Vest-Agder i år. Det er en økning på rundt 2.1 million kroner i forhold til det fylkeskommunen mottok i fjor. nAv årets tildeling går vel 24,2 millioner kroner til ordinære idrettsanlegg, vel 3 milloner kroner til ordinære nærmiljøanlegg og 380.000 kroner til nærmiljøanlegg etter en forenklet ordning.

-Fordelingen innebærer en solid styrking av regjeringens satsing på idrett for barn og ungdom, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i en pressemelding.

Til sammen 56 anlegg i Vest-Agder mottok støtte av spillemidlene fordelt av fylkeskommunen i fjor.

av admin, publisert 6. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer