Gjennom regjeringens tiltakspakke er det stilt til rådighet 77 millioner kroner til brannsikring. Av dette er ca. 20 mill. avsatt til slokkeanlegg på viktige kirker. Fire kirker i Vest-Agder har fått til sammen 2 millioner kroner fra krisepakken til brannsikring. Bakke kirke i Flekkefjord som ble bygd i 1757 får 815.000 kroner. Harkmark kirke i Mandal med byggeår 1613 får 680.000 kroner, Søgne gamle kirke, bygd i 1640, tilføres 440.000 kroner og til Konsmo kirke i Audnedal fra 1802 gis det 100.000 kroner.

Til sammen mottok Riksantikvaren søknader fra hele landet på 46 millioner kroner til brannsikring av kirker. Riksantikvaren har prioritert de eldste og mest verdifulle kirkene når man har fordelt midlene, og det er en forutsetning at tiltakene skal ha en klar sysselsettingseffekt og være ferdigstilt i løpet av 2009.

av Stylegar, Frans-Arne og Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fu 040619
  av jto, 04.06.19

  Seks mot fem for økt driftstilskudd fra fylkeskommunen til Kunstsilo

  Les mer