-Målet nå er å løfte prosjektet opp i bevisstheten hos sentrale myndigheter og i det politiske systemet og få det inn i plansystemet. Vi er lite fornøyd med at det er så lite omtalt i offentlige samferdselsdokumenter, deriblant Nasjonal transportplan. Gjennom arrangementet i Oslo i går slo

Erik Lahnstein
Erik Lahnstein
vi et slag for det svært samfunnsnyttige prosjektet. De fem fylkeskommunene i Jernbaneforum Sør jobber nå intens for å få effektiv og rask fremdrift for Eidangerforbindelsen mellom Larvik og Porsgrunn og den endelige sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen gjennom Grenlandsforbindelsen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia.. Jeg mener det kan realiseres gjennom prosjektfinansiering utenom de årlige statsbudsjettene, sier Thore Westermoen.,

Statsekretær Erik Lahnstein lovte etter arrangementet i Oslo i går at en i Samferdselsdepartementet vil stå på og ha trykk på de prosessene som trenges for å kunne fatte beslutninger på tilstrekkelig grunnlag om en eventuell bygging av Sørvestbanen på et tidspunkt.
Se Sørvestbanebrosjyren her.

av admin, publisert 26. mai 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer