• av Torkelsen, Jan H., 24.06.09

  Innsigelse til kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne

  Fylkeskommunen har mottatt kommunedelplan for Kjellandsheia i Søgne til behandling. Planen skal...

  Les mer
 • Trafikksikkerhet etterlyses som tema i kommuneplanutkast for Audnedal
  av Torkelsen, Jan H., 02.06.09

  Trafikksikkerhet etterlyses som tema i kommuneplanutkast for Audnedal

  Fylkestinget skal 16. juni avgi Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til forslag til kommuneplan...

  Les mer
 • av Torill Folkestad, 01.01.01

  Friluftsliv for alle - Tur på hjul!

  Det er et nasjonal- og regionalpolitisk styringsmål at alle skal kunne delta i...

  Les mer