De som skal stemme i perioden fra 1. juli til 9. august, må ta kontakt med den kommunen de oppholder seg i for å få informasjon om når og hvor de kan stemme. Det er ikke meningen at kommunene skal legge til rette for ordinær forhåndsstemmegivning i alle valglokalene i denne perioden. Alle som skal stemme må ha med legitimasjon.

Slik fungerer ordningen:
Alle kommuner tar imot stemmer fra 1. juli
Alle som har stemmerett kan avgi stemme fra denne datoen. Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett.
Ta med legitimasjon.
Dersom velgere ikke har fått tilsendt valgkort, får de skrevet ut et nytt i valglokalet.
Velger må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme, eventuelt se kommunens hjemmesider for nærmere informasjon

Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare fra fylkeskommunenes side, vil de bli distribuert ut til kommunene og brukt ved stemmegivningen. I enkelte fylker er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli. I Vest-Agder vil kommunene ha stemmesedlene fra uke 29.

Ordinær forhåndsstemmegivning
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Kommunene bestemmer åpningstider og i hvilke lokaler stemmegivningen skal foregå, for eksempel rådhus, servicetorg og bibliotek. Det er mulig å forhåndsstemme fram til 11. september.

I utlandet er det mulig å forhåndsstemme fra de fleste norske utenriksstasjoner i perioden 1. juli til og med 4. september.

Mer informasjon om valget finner du på www.valg.no.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juli 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer