Statens vegvesen har ut fra forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2010 til 2019 utarbeidet et handlingsprogram for riksveier for årene 2010 til 2013. Da fylkestinget behandlet programmet i dag var det tilfredshet med at E39-strekningen mellom Vigeland - Osestad blir bygget ut i perioden 2010 -2013. Fylkestinget aksepterer imidlertid ikke at prosjektet E-39/Kristiansandspakke 2 avsluttes i Hannevikdalen vest i Kristiansand. Fylkestinget fastholder at europaveiutbyggingen vestover fra Kristiansand går helt til Søgne grense og at både planlegging og utbygging må ta dette opp i seg i det videre arbeid. I den grad fire felt på E39 frem til Tangvall i Søgne ikke er inne i utkastet til handlingsprogram, ber fylkestinget om at dette innarbeides.

av admin, publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer