Fylkestinget vil sterkt understreke behovet for slepebåt- og oljevernbåt med stasjoneringssted i Vest-Agder. En ber om at dette prioriteres i Kystverkets handlingsprogram. Utover denne uttalelsen tok fylkestinget Kystverkets handlingsprogram 2010 – 2019 for den del av planen som omfatter fiskerihavnstiltak til orientering da det i dag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse. Vest-Agder er for øvrig lite omtalt i handlingsprogrammet. Det eneste tiltaket som er beskrevet omfatter innseilingen til Farsund.

Det er satt opp en kostnad på 31 millioner kroner til tiltak i innseilingen til Farsund. Konkret dreier utbedringen seg om å utvide bredden og dybden i Håøysundet ved Håøyflua. Bredden planlegges økt til 100 meter og dybden med 17 meter. Farleden slik den er nå beskrives som stedvis trang og større skip er i dag avhengig av seilas i dagslys.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer