Fylkestinget vil sterkt understreke behovet for slepebåt- og oljevernbåt med stasjoneringssted i Vest-Agder. En ber om at dette prioriteres i Kystverkets handlingsprogram. Utover denne uttalelsen tok fylkestinget Kystverkets handlingsprogram 2010 – 2019 for den del av planen som omfatter fiskerihavnstiltak til orientering da det i dag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsuttalelse. Vest-Agder er for øvrig lite omtalt i handlingsprogrammet. Det eneste tiltaket som er beskrevet omfatter innseilingen til Farsund.

Det er satt opp en kostnad på 31 millioner kroner til tiltak i innseilingen til Farsund. Konkret dreier utbedringen seg om å utvide bredden og dybden i Håøysundet ved Håøyflua. Bredden planlegges økt til 100 meter og dybden med 17 meter. Farleden slik den er nå beskrives som stedvis trang og større skip er i dag avhengig av seilas i dagslys.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer