Fylkesutvalgets vedtak er en oppfølging av et av målene i felles energiplan for Agder om at utslippene av klimagasser og NOx fra transportsektoren skal reduseres med 30 prosent innen 2020.
Skal energiplanens mål kunne bli etterfulgt er det naturlig å vurdere alternative drivstoff i forbindelse med at det nå arbeides med utforming av et nytt anbud på kollektivtransport i Kristiansand. På denne bakgrunnen har fylkeskommunen fått et konsulentfirma til å gjøre en kost/nytte analyse ved innføring av gassbusser i Kristiansand regionen.
Analysen viser at selv om det skal vise seg at de bedriftsøkonomiske kalkylene vil være negative for innføring av gassbusser i Kristiansand vil de øvrige samfunnsmessige fordelene være svært positive. De miljømessige effektene er meget positive. Utbyggingen av en gassinfrastruktur vil også åpne for annen miljøvennlig bruk av gass. Gassbusser vil i tillegg skape et biogassmarked for omsetning av lokalt produsert biogass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer