Fylkestinget støttet i dag enstemmig et forslag fra Vidar Kleppe, Demokratene hvor fylkestinget ber om at Agder kollektivtrafikk as i side anbudsdokumenter – gjennom en opsjon – overfor busselskapene bes innføre en ordning med sikkerhetsbelter i alle busser som befrakter skolebarn i Vest-Agder. I forbindelse med en orientering om kollektivtrafikken opplyste administrasjonen i Agder kollektivtrafikk at det ikke er krav verken nasjonale eller i EU-sammenheng om bilbelter i busser som driver slik transport. Flere av bussrutene i fylket skal i tiden fremover ut på anbud.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer