Det er klart at det vil bli flertall på Stortinget for å øke kilometergodtgjørelsen for sykkelbruk. I dag er kilometersatsen for bruk av sykkel 1,50 kroner, men gjelder bare for reiser over fem kilometer. Satsen for bruk av bil er 3,50 kroner og gjelder fra første kilometer. I innstillingen til Nasjonal Transportplan (NTP) mener flertallet i Stortingets transportkomité at sykling i større grad må sidestilles med bilbruk og annen motorvogn i statens regler for kjøregodtgjørelse.

Stortinget kommer derfor til å vedta at kilometersatsen for bruk av sykkel i tjenestereiser bør gjelde fra første kilometer slik det gjelder for bruk av bil til tjenestereiser. -Likeverdige satser for bruk av ulike transportmidler fremmer sykling og mer miljøvennlig transport, mener flertallet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer