• Landskaps- og friluftslivsinteresser viktige når Nodelandsheia Øst utbygges
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.09

  Fylkeskommunen samarbeider med Songdalen kommune om bedret internettilgang

  Songdalen kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 500 000 kroner til medfinansiering av...

  Les mer
 • Fylkeskommunen overtar ingen veglys fra kommunene
  av admin, 24.08.09

  Vest-Agder best på nyetablering

  Les mer
 • Nordland får over tre ganger mer reiselivsstøtte enn Vest-Agder
  av Torkelsen, Jan H., 12.08.09

  Nordland får over tre ganger mer reiselivsstøtte enn Vest-Agder

  En rapport bestilt av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad viser at reiselivsnæringen i Norge...

  Les mer
 • Fylkeskommunen bidrar til vekstprosjekt i Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla
  av Torkelsen, Jan H., 01.01.01

  Fylkeskommunen bidrar til vekstprosjekt i Birkenes, Evje og Hornnes, Songdalen og Vennesla

  Les mer