Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene for perioden 2010 – 2013. Hovedutvalget vedtok at planen skal legges ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. oktober. Endelig behandling av planen vil bli foretatt under fylkestingets samling i desember. Arbeidet med forslaget til plan er utført i et samarbeid mellom Politi, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, fylkesmannen og fylkeskommunen i begge fylker. Ett av hovedmålene med strategiplanen er å få et grunnlag for en bred prioritering av arbeidet med trafikksikkerhet, og samtidig få til en god koordinering mellom de mange aktørene i regionen.

av admin, publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer