Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble tirsdag orientert om et forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene for perioden 2010 – 2013. Hovedutvalget vedtok at planen skal legges ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. oktober. Endelig behandling av planen vil bli foretatt under fylkestingets samling i desember. Arbeidet med forslaget til plan er utført i et samarbeid mellom Politi, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, fylkesmannen og fylkeskommunen i begge fylker. Ett av hovedmålene med strategiplanen er å få et grunnlag for en bred prioritering av arbeidet med trafikksikkerhet, og samtidig få til en god koordinering mellom de mange aktørene i regionen.

av admin, publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer