Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø slutter seg tirsdag til at et høringsutkast til Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i Vest-Agder 2010 – 2013 sendes ut på høring. Høringsfristen settes til 30. september. Hensikten med strategi- og handlingsprogrammet er å sikre samordning og helhetlig tilrettelegging på tvers av forvaltningsnivåer og aktører for å være mest mulig samkjørt og i stand til å sørge for at gode samarbeidsprosjekter kan søkes finansiert gjennom BRA-ordningen, som er et program for bedre tilgjengelighet for alle i transportsektoren. Fylkeskommunen har hittil tatt en samordningsrolle i arbeidet med BRA-søknadene.

Høringsutkastet oppgir status for tilretteleggingsarbeidet innenfor kollektivtransporten og strategier for arbeidet videre samt fylkeskommunens egne strategier som vegholder.

Det er utarbeidet av samferdselsseksjonen i fylkeskommunen i samarbeid med Agder Kollektivtrafikk AS og representant fra Statens vegvesen Vest-Agder distrikt.

av admin, publisert 25. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer