Samferdselsdepartementet har sendt en utredning ”På sikker veg” på høring. I utredningen vurderes behovet for et selvstendig organ for tilsyn med veg-infrastrukturen. Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø sluttet seg tirsdag, mot Høyres stemmer, til mindretallets innstilling om ikke å etablere et eget offentlig organ for tilsyn med landets veginfrastruktur, men etablere et tilsyn innen Statens Vegvesen. Hovedutvalget legger til at tilsynet må ha et særlig fokus på trafikksikkerheten og ha et tett samarbeid med andre aktører som arbeider aktivt for sikkerheten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer