-I Vest-Agder har det ikke vært dødsulykker i trafikken i juni og juli i år. I fjor omkom fire personer i samme tidsom i følge registreringer fra Trygg Trafikk. Det er gledelig å registrere en positiv utvikling i dødsulykkene i trafikken i forhold til tidligere år - både i Vest-Agder og i Norge forøvrig, sier Liv Skare falkum distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder. Hun opplyser at hittil i år er tre personer drept i trafikken i Vest-Agder, i fjor var tallet 10 drepte. Alle dødsulykkene i år er skjedd på veiene i Kristiansand. I hele fjor omkom 13 personer på veiene i Vest-Agder.

I løpet av juli måned er 21 personer drept i trafikken på norske veier, i juli i fjor var tallet 25. Det viser tallene fra Trygg Trafikk. I gjennomsnitt de foregående fem år var tallet 23. Hittil i år har det vært en positiv nedgang i dødsulykkene i forhold til i fjor både i Vest-Agder og i landet for øvrig. Totalt er 118 personer drept mot 162 personer i samme tidsrom i fjor.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. august 2009 | Skriv ut siden