Transportøkonomisk institutt har gått gjennom eksisterende kunnskap om effekter av konkurranseutsetting ved offentlig kjøp av persontransport, med hovedvekt på busstransport. Rapporten konkluderer med at en i bussbransjen har fått til velfungerende konkurranse som igjen har medført kostnadsbesparelser uten at dette har ført til vesentlig svekking i lønns- og arbeidsbetingelsene til bussjåførene. Konklusjonen er at kurranseutsetting innen bussbransjen har ført til økt effektivitet med få negative fordelingsvirkninger. I Vest-Agder praktiseres konkurranseutsetting.

I TØI-rapport ”Anbud på norsk” uttrykkes det at dette har sammenheng med at det norske reguleringsregimet overfor bussbransjen er kjennetegnet av sentraliserte lønnsforhandlinger, kombinert med krav om lønns- og arbeidsbetingelser tilsvarende en av de landsomfattende avtalene. Dette er altså et område der anbud ikke har ført til ”sosial dumping”.
Det er en hovedkonklusjon at bruk av anbud ikke står i motsetning til politisk styring innen bussbransjen, men bestemmelser om anbudsutforming påvirker hvilke mål som lettest lar seg realisere, skriver Transportøkonomisk institutt i en omtale av rapporten.
Rapporten gir også et sideblikk på effekter av fristilling og anbud innen regional flytransport og persontransport med jernbane. Analysene på disse områdene er begrensede, men tilstrekkelige til å være et tankekors - både for dem som på generelt grunnlag er ”for anbud” fordi det medfører økt konkurranse, eller ”mot anbud” fordi det truer lønnstakerne:
I regional flytransport har en ikke fått til en velfungerende konkurranse slik som i bussbransjen.
Innen jernbanen har økt konkurranse kombinert med en sterk fagorganisasjon styrket lokførernes lønnsbetingelser. Anbud får altså ulike effekter gitt ulike betingelser.

”Anbud på norsk”. Konkurranseutsetting og fristilling ved offentlig kjøp av persontransporttjenester: Effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere. TØI-rapport 982/2008. Av Frode Longva og Oddgeir Osland

Sammendrag

av admin, publisert 21. august 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer