Har vi kommet dårligere ut enn andre regioner når det gjelder tildeling av midler til veg? Hva har vi gjort rett og hva kan vi forbedre? Vi trenger en strategi vi står sammen om! Dette blir viktige tema på møtet som Bedre stamvei på Sørlandet arrangerer 28.10.09, opplyser NHO Agder. Agderrådet etablerte prosjektet ”Bedre Stamvei på Sørlandet” for å drive påvirkningsarbeid for raskest mulig utbygging av E18, E39 og Rv9 gjennom Agder. Vi trenger nå en felles strategi for Agder sitt arbeid for å få raskere utbygging av stamvegene.

Statens Vegvesen vil gjennomgå planprosesser og viktige milepeler i forbindelse med vegbygging. De vil fortelle om det som ligger inne i Nasjonal Transportplan (NTP) for riksveiene i landsdelen, og orientere kort om forvaltningsreformen fraårsskiftet.

Jan Berthil Lieng fra NHO har fått spørsmålet om Agder kommer dårlig ut i tildeling av midler, og om å komme med refleksjoner omkring hva som skal til for å øke tildelinger til Agder. Lieng har tidligere arbeidet som statssekretær innenfor samferdsel og har gjennom flere år jobbet med vegsaker.

Det blir lagt opp til dialog om utfordringene.

Endelig agenda blir lagt ut seinere.

av admin, publisert 18. september 2009 | Skriv ut siden

På  Debattforum er det nå samlet rundt 150 innlegg, kommentarer, debattinnspill og svar.  Trykk deg inn via banneret oppe på forsiden eller på den blå menystripen for "Politisk debatttforum" i høyre spalte. Husk kommentarer må ha full navn under. Det er dessverre flere kommentarer som er blitt "tatt av" på grunn av manglende navn på innsenderen.

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer