Listerrådet og befolkningen i Lister-kommunene - Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad - forventer og forlanger at arbeidet med sluttføringen av Listerpakken nå gis høyeste prioritet. Det godtas ikke at andre lavere prioriterte oppgaver så som prosjekt innen regjeringens tiltakspakke, planlegges på bekostning av gjenstående delprosjekt i Listerpakken, er Listerrådets klare melding til Statens vegvesen, skriver Farsunds Avis.
Listerrådet mener det er av den største betydning for utvikling innad i i Listerregionen at Listerpakken sluttføres innen vedtatte tidsramme. Ved en raskest mulig planlegging og oppstart vil en i tillegg etter Listerrådets mening få mest vei for de pengene en har til rådighet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer