Forvaltningsreformen gjennomføres fra årsskiftet. Det innebærer blant annet at 60 prosent av riksvegene overføres til fylkeskommunene og blir fylkesveg. Ved at Statens vegvesen fortsetter å utføre arbeidet både på riks- og fylkesvegene, vil overgangen kunne skje uten at trafikantene merker mye til den, skriver Statens vegvesen på suine nettsider. - Siden Statens vegvesen fortsatt skal utføre arbeidet ute på fylkesvegene for fylkeskommunene, vil neppe trafikantene merke så mye til omleggingen, sier prosjektleder for forvaltningsreformen i Statens vegvesen, Olav Sætre.

Riksvegene, som binder Norge sammen og videre med resten av Europa, skal fortsatt være riksveger og statens ansvar. Riksvegnettet vil fra årsskiftet være på ca 10.300 kilometer med 18 ferjestrekninger. Det samlede fylkesvegnettet blir samtidig vel fire ganger så stort, nesten 44.000 kilometer med 104 ferjestrekninger.

Statens vegvesen vil fortsette å utføre arbeid på fylkesvegene for fylkeskommunene og på riksvegene for staten.

Fylkeskommunene vil få økt rammetilskuddene, og må prioritere det økte fylkesvegnettet på lik linje med andre oppgaver. De bestemmer videre hvordan pengene til fylkesveg skal brukes til utbygging, vedlikehold, drift og ulike tiltak for å bedre trafikksikkerhet, kollektivtransport og verne om miljøet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Statens Vegvesen
  av jto, 20.06.18

  Fylkestinget vil ha fylkesveiadministrasjonen overført til fylkeskommunene

  Les mer
 • Bussanleggsaapning
  av jto, 19.06.18

  Fylkesordfører Terje Damman: I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg

  Les mer
 • Bilde1 Den Groenne Kampen
  av elma11, 13.06.18

  Inviterer ungdomsskoler i Kristiansandsregionen til «Den grønne kampen»

  Les mer