Forvaltningsreformen gjennomføres fra årsskiftet. Det innebærer blant annet at 60 prosent av riksvegene overføres til fylkeskommunene og blir fylkesveg. Ved at Statens vegvesen fortsetter å utføre arbeidet både på riks- og fylkesvegene, vil overgangen kunne skje uten at trafikantene merker mye til den, skriver Statens vegvesen på suine nettsider. - Siden Statens vegvesen fortsatt skal utføre arbeidet ute på fylkesvegene for fylkeskommunene, vil neppe trafikantene merke så mye til omleggingen, sier prosjektleder for forvaltningsreformen i Statens vegvesen, Olav Sætre.

Riksvegene, som binder Norge sammen og videre med resten av Europa, skal fortsatt være riksveger og statens ansvar. Riksvegnettet vil fra årsskiftet være på ca 10.300 kilometer med 18 ferjestrekninger. Det samlede fylkesvegnettet blir samtidig vel fire ganger så stort, nesten 44.000 kilometer med 104 ferjestrekninger.

Statens vegvesen vil fortsette å utføre arbeid på fylkesvegene for fylkeskommunene og på riksvegene for staten.

Fylkeskommunene vil få økt rammetilskuddene, og må prioritere det økte fylkesvegnettet på lik linje med andre oppgaver. De bestemmer videre hvordan pengene til fylkesveg skal brukes til utbygging, vedlikehold, drift og ulike tiltak for å bedre trafikksikkerhet, kollektivtransport og verne om miljøet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Avtalesignering For Adkomstvei Til Mjåvann Industriområde
  av jto, 14.12.18

  Avtale om ny adkomstvei til Mjåvann industriområde er nå på plass

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av jto, 13.12.18

  Hægebostad opptatt av bedret kollektivtransporttilbud i ny avtale med fylkeskommunen

  Les mer