Årsberetningen for Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester for 2008 ble i sist møte lagt frem for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning. Vest-Agder fylkeskommune er en av bidragsyterne til driften av orkesteret. I fjor var dette bidraget på nærmere fem millioner kroner. Fjorårsregnskapet for symfoniorkesteret viser et underskudd på 636 925 kroner. Hovedgrunnen til det negative resultatet var høyt forbruk av innleid arbeidskraft. For å gå i balanse ble det overført et tilsvarende beløp fra egenkapital i frie fond. Etter denne overføringen var egenkapitalen ved årsskiftet på vel 1,5 millioner kroner.

Symfoniorkesteret sysselsatte ved årsskiftet 51 musikere, 12 personer i administrative stillinger og ifiolin tillegg til 1,5 årsverk til renhold/kantine/vaktmester.

Totale driftinntekter for KSO i 2008 er kr 50 498 208. Ordinært offentlig drifttilskudd er totalt kr 47 310 500, hvorav tilskuddet fra Vest-Agder fylkeskommune er kr 4 818 000. Statens tilskudd er kr 33 063 000, mens egeninntektene er kr 3 187 708.

Orkesteret spilte i 2008 til sammen 172 konserter med i alt 32 110 tilhørere. Tilhørertallet for 2008 var11 630 færre enn i 2007. Hovedgrunnen er at KSO ikke hadde stor samproduksjon med Opera Sør og Agder Teater i 2008. Denne typen samproduksjoner gir normalt rundt 12 000 besøkende.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bibliotekbygg På Byremo
  av jto, 30.11.18

  Fylkeskommunen med å realisere nytt folkebibliotek på Byremo i Audnedal kommune

  Les mer
 • Roger Dyrøy
  av jto, 29.11.18

  Vest-Agder er landets beste bibliotekfylke

  Les mer
 • Møt Oppfinneren På Biblioteket
  av Torvald Hellum, 26.10.18

  Møt "oppfinneren fra TV" - Erik Alfred Tesaker til høsten

  Les mer