Fylkesutvalget oppnevnte i mars et utvalg bestående av fylkesvaraordfører Toril Runden (Ap), Åse Tønnessen Sæbø (KrF), Irene M. Haugaa (H), Arild Birkenes (FrP), Terje Damman (H) og Olav Haavorstad (KrF) til å ta for seg ansvar- og oppgavefordelingen mellom fylkeskommunens øverste politiske utvalg. Mandatet var å vurdere hensiktsmessig politisk organisering tilpasset oppgavene fylkeskommunen vil ha fra årsskiftet og frem til utløpet av valgperioden. De største endringene det legges opp til, og som i dag fikk støtte i fylkesutvalget, er at saker innen næringsområdet flyttes fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø til fylkesutvalget, hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø skifter navn til hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Hovedutvalg for kultur og utdanning utvides, mot Frps stemmer, fra 11 til 12 medlemmer fra 1. januar 2010. Frp ville heller utvide Kontrollutvalget med ett medlem.

Fylkesutvalget vil i forbindelse med regionreformen fra årsskiftet og omfordelingen få følgende nye oppgaver:
Eierskap Innovasjon Norge
Folkehelse (nytt i den forstand at det blir en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen)
Regionale forskningsfond
Marin sektor
Næringsområdet (overføres fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ).
Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Vannregion
Energi (overføres fra hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø)

Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø får følgende nye oppgaver:
Vilt, innlandsfisk
Ansvar for visse data innen naturressurser
Klima

Hovedutvalg for kultur og utdanning får følgende nye oppgaver:
Fagskoleutdanningen
Spillemidler til kulturbygg

Jørg Magne Hadland KrF
Jørg Magne Hadland KrF
Fra 1. januar 2010 blir fylkeslandbrukstyret lagt ned. Fylkestingsmedlem Jørg Magne Hadland (KrF) er leder for fylkeslandbrukstyret. Når Hadland mister dette vervet står han uten andre politiske verv i fylkeskommunen enn som medlem av fylkestinget. Gjeldende praksis i Vest-Agder har vært at alle fylkestingets medlemmer har verv utover fylkestinget av et visst omfang. Utvalget har på bakgrunn av dette vurdert ulike alternativer for hvor Hadland kan plasseres. Tilrådingen til innebærer at Hadland blir medlem av hovedutvalget for kultur og utdanning fra 1. januar 2010 og ut valgperioden.

Fylkestinget sluttbehandler saken 20.oktober..


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer