Fylkeskommunene og kommunene får ved nyttår ansvaret for 88.800 kilometer med delvis skakkjørte veier. 46.500 kilometer er fylkesvei og 43.200 kilometer kommunal vei, skriver Aftenposten. KS har gitt Multiconsult i oppdrag å beregne hvordan veistandarden er, og hva det vil koste å hente inn det formidable vedlikeholdsetterslepet på strekningene. Det totale vedlikeholdsetterslepet for dagens fylkesveier, dagens kommunale veier og veistrekningene som overlates til fylkene ved nyttår, vil koste mellom 34 og 46 milliarder kroner er konklusjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer