Fylkeskommunene og kommunene får ved nyttår ansvaret for 88.800 kilometer med delvis skakkjørte veier. 46.500 kilometer er fylkesvei og 43.200 kilometer kommunal vei, skriver Aftenposten. KS har gitt Multiconsult i oppdrag å beregne hvordan veistandarden er, og hva det vil koste å hente inn det formidable vedlikeholdsetterslepet på strekningene. Det totale vedlikeholdsetterslepet for dagens fylkesveier, dagens kommunale veier og veistrekningene som overlates til fylkene ved nyttår, vil koste mellom 34 og 46 milliarder kroner er konklusjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer