Regjeringen vil gjøre dette gjennom flere tiltak. Det skal legges til rette for flere lærere gjennom styrket kommuneøkonomi og ved å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer. Satsingen på etter- og videreutdanning i skolen skal fortsettes. Det skal tilrettelegges for at mer av lærernes tid kan frigjøres til undervisning. Kvaliteten i det spesialpedagogiske støtteapparatet skal styrkes. Regjeringen vil sikre at alle skoler arbeider systematisk mot mobbing.
Det skal utredes hvordan en kan lovfeste rett til læreplass, supplert med et forsterket alternativt løp i skole. Samarbeidet med partene i arbeidslivet for å få nok læreplasser skal forsterkes og det skal stilles krav til offentlige virksomheter om å ta inn lærlinger. Arbeidet med å prøve ut nye evaluerings- og eksamensformer vil bli videreført. Regjeringen vil også videreutvikle praksisveien til fagbrev og gjøre den tilgjengelig for flere elever. Videre skal rådgivningstjenesten styrkes.

av admin, publisert 9. oktober 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer